Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

59. Zjazd Chemikov, Vysoké Tatry

Anna E. Lis

W dniach od 2 do 6 września 2007 roku, w niewielkiej wysokogórskiej słowackiej miejscowości Tatranské Matliare odbył się 59. już zjazd chemików Słowacji i Czech. Wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w nim także 4-osobowa reprezentacja Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Niemal każdego dnia można było usłyszeć komunikaty w wykonaniu członków naszej Sekcji. Mgr Justyna Mikuła (CBMiM PAN, Łódź) przedstawiła komunikat The molecule in front of the mirror, mgr Jakub M. Milczarek (UJ, Kraków) komunikat Evaluation of the efficacy of two derivatisation agents in pyrolysis-Gc/MS analysis of alkyd car paints for forensic purposes, Małgorzata M. Zaitz (UJ, Kraków) komunikat Characterisation of hollow gelular beads and molecular imprinted polymers by means of different analytical methods, natomiast Anna E. Lis (PG, Gdańsk) zaprezentowała komunikat Let's play the green game! The brain's own Marijuana. Każde wystąpienie spotkało się z ogromną uwagą niejednokrotnie niemałego grona słuchaczy, a o zainteresowaniu świadczyć mogą liczne pytania do prelegentów oraz dyskusje kończące się długo po zakończeniu poszczególnych sesji.

Dwie sesje posterowe, które odbywały się w godzinach wieczornych były świetną okazją dla gospodarzy do zorganizowania wieczoru winnego oraz wieczoru piwnego, natomiast podczas uroczystego wieczoru o bardzo regionalnym charakterze, który kończył zjazd, nie zabrakło tradycyjnych potraw i trunków.

Zadbano także o to, by podczas każdej z proponowanych wycieczek można było podziwiać uroki Tatr Wysokich i aby nie pozostawić uczestników zjazdu z uczuciem pewnego turystycznego niedosytu. Zarówno szeroki wachlarz atrakcyjnych propozycji spędzenia wolnego czasu jak i całe mnóstwo ciekawych prezentacji z różnych dziedzin chemii i nauk pokrewnych pozwoliły zapomnieć o nie najlepszej pogodzie i gęstych chmurach, które spowiły niebo na te parę wrześniowych dni.