Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Relacja z cyklu laboratoriów z uczniami Liceum im. Wincentego Pola w Czersku

Tomasz Gruszczyk

Na przełomie starego i nowego roku mieliśmy okazję pomagać w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, które odbywały się w laboratorium KChN Wydziału Chemicznego PG. Uczestnikami byli licealiści z Czerska, którzy otrzymali grant na działalność edukacyjną i jego część postanowili przeznaczyć na sfinansowanie krótkiego kursu analizy jakościowej.

Nie bez znaczenia był też fakt, że opiekun grupy, czyli ich nauczyciel chemii jest absolwentką naszego Wydziału i zna się dobrze z dr Becker. Na prośbę pani dr o pomoc w opiece nad dość liczną grupą uczniów (około 20 osób) zgłosili się chętni członkowie SSOGPTChem. Zajęcia rozpoczęły się w grudniu i obejmowały 6 spotkań, na których zajmowano się analizą kationów, anionów oraz soli.

Licealiści byli na różnym etapie nauki chemii, niektórzy z nich podobno mieli nawet zagrożenia z przedmiotu na koniec semestru, ale to chyba o niczym nie świadczy, bo każdy chętnie brał udział w doświadczeniach. Mimo, że czasem nawet symbole pierwiastków się myliły i to znacznie ;). Dr Becker przygotowywała za każdym razem, krótką listę doświadczeń, jaką można było bezpiecznie przeprowadzić z uczniami, którzy być może po raz pierwszy w życiu biorą do ręki sprzęt i odczynniki chemiczne.

Oprócz czysto podręcznikowych reakcji, które zna każdy student wydziału, badaliśmy też wodę wodociągową, coca-colę, kamień kotłowy, substancje dnia codziennego. Przy okazji ćwiczeń z IV grupy kationów odbył się pokaz wykrywania ich w płomieniu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Pod koniec każdych zajęć licealiści otrzymywali próbkę, którą musieli zidentyfikować, tak samo jak studenci wydziału, wyniki wędrowały do pani opiekun. Ostatnie zajęcia były sprawdzianem całości nabytych umiejętności, nasi podopieczni dostawali różne sole, które mieli zidentyfikować, tj. określić kation i anion. Niektórzy wielokrotnie brali próbki, gdyż nabrali wprawy w analizie, czyli cel tych zajęć został osiągnięty.

Na ostatnich zajęciach dwie z uczestniczek przeprowadzały wywiady nagrywane na kamerę cyfrową, pytały o to czy warto tutaj studiować, czy studia są trudne i z czego trzeba być dobrym, żeby dać sobie radę. Miłym akcentem były podziękowania licealistów na tychże zajęciach, pani dr Becker otrzymała kosz upominkowy, który był prawie tak wysoki jak ona ;) a my otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. Być może współpraca z Czerskiem zostanie kontynuowana, a to z powodu planowanego projektu filmowej analizy kationów, który być może uda się z nimi zrealizować. Posiadają dość nowoczesny sprzęt, a i na pewno chętnie wezmą udział w nagraniach.

Prowadzenie zajęć dało okazję uzyskania nowych doświadczeń, tych z „drugiej strony”. To my odpowiadaliśmy na wszelkie wątpliwości, to my wydawaliśmy próbki, to my goniliśmy uczniów do mycia probówek ;). Uważam, że na pewno podobne projekty w przyszłości także się udadzą.